Technology partners

Litiums e-handelsplattform er kjernen i hele økosystemet som består av produkter og tjenester som sammen er nødvendig for å skape den beste kundeopplevelsen.

Payment providers

Search & recommendations

Email marketing & marketing automation

Product management (PIM)

SEO & Conversion